top of page

Ineke Galama

Therapeut, trainer en consultant

De methode non-verbale werkvormen is ontwikkeld door Ineke Galama als antwoord op cliëntgerichte hulpvraagstukken vanuit haar functie als psychosociaal hulpverlener.

De verbetering van communicatie in de zorgsector loopt als een rode draad door haar jarenlange ervaring, onder andere als:

groepswerker, cultureel werker, subhoofd Instituut voor doven en doofblinden, maatschappelij werker vrouwenopvang, super-visor en docent methodiek Hogeschool West-Brabant, begeleider zelfstandig wonenden en zorgconsulent/psycho-sociaal hulpverlener bij de Sociaal Pedagogische Dienst.

 

Naast opleidingen als HBO-cultureel werk, VO Maatschappelijk Werk en Supervisie, Hogeschool Management Leidinggevenden in Welzijnswerk en Gezondheidszorg, volgde zij Kunstzinnige therapie, speltherapie voor mensen met een verstandelijkebeperking, Gordon-luisteren naar kinderen en Systeemtheorie voor leidinggevenden.

Binnen de methode non-verbale werkvormen geeft zij trainingen, workshops, lezingen en therapie aan mensen met een verstandelijke beperking.

 

Op projectbasis werkte zij in sociale instellingen in Guatemala, Tsjechie en Fiji. Ze initieerde verder spelsessies en begeleiding van kinderen met complexe handicaps, begeleiding van vluchtelingen en video-hometraining.

ineke.jpg
bottom of page