top of page

De methode

De algehele doelstelling van de training is inzicht te verschaffen in non-verbale communicatie waardoor boodschappen worden herkend en erkend, en hanteerbaar worden.

 

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • leren kennen van de eigen non-verbale communicatie uitingen en die van anderen

  • leren de beelddenker in jezelf en anderen te (h)erkennen en daarmee te werken

  • bewust hanteren van de eigen non-verbale communicatie in het contact met anderen

  • non-verbale communicatie op een positieve manier gebruiken in moeilijke of bedreigende situaties.

  • lichaamstaal beter begrijpen, vertalen en integreren in werksituaties

  • leren van non-verbale werkvormen (systeemverkenning, lichaamswerk, tekenen).

 

Trainingen worden op maat samengesteld en aangepast aan de vraag.

Ook voor teams met als rode draad communicatie en gedrag. 

De methode geeft uiteindelijk zowel inzicht in non-verbale communicatie van anderen als jezelf.

Denken-voelen-doen

Het onderkennen van de relatie tussen de elementen 'denken, voelen, doen' is een belangrijk gegeven binnen de non-verbale werkvormen. Door het ontleden van de communicatie-uitingen in deze drie elementen ontstaat voor de hulpverlener en de cliënt een middel om dingen echt te bespreken.

 
poppetjes-DVD.png

Bij mensen met een communicatieve beperking is de verbinding tussen denken, voelen en doen geen rechte lijn. Ook door fysieke omstandigheden zoals vermoeidheid of het wegstoppen van emoties kan het denken-voelen-doen patroon uit evenwicht zijn. Om de ander te begrijpen is besef nodig van het communicatieniveau waarop hij/zij zich bevindt. Het tekenen van deze niveaus is een hulpmiddel daartoe.

De zwarte pijlen in dit schema geven een goed contact weer. De gekleurde pijlen geven een verstoord contact aan. De een wil doen terwijl de ander nog aan het denken is.

Voor wie?

De training non-verbale werkvormen is bedoeld voor iedereen die te maken kan hebben met mensen met een communicatieve beperking: hulpverleners, jobcoaches, groepswerkers, leerkrachten, ouders, maar ook managers. De methode, die met name ontwikkeld is ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking, biedt ook op andere (werk)terreinen een eye-opener.

 

De therapie non-verbale werkvormen richt zich op de doelgroep zelf: mensen met een communicatieve en/of verstandelijke beperking.

bottom of page