top of page

Communicatie methode voor hulpverleners die omgaan met mensen met een communicatie beperking in het algemeen en mensen met verstandelijke beperkingen in het bijzonder 

Non-verbale werkvormen vanuit het principe "denken-voelen-doen" is een methode om zonder (veel) woorden de hulpvraag te herkennen en erkennen en het probleem vervolgens samen met de cliënt hanteerbaar of verwerkbaar te maken. Daarna kan samengewerkt worden aan een gedragsverandering. Emoties worden daarbij niet geschuwd en humor en ernst gaan hand in hand.

Bij mensen met een communicatieve of verstandelijke beperking voldoet taal meestal niet als middel om de ander te begrijpen of zichzelf verstaanbaar te maken. Doordat het vaak beelddenkers zijn, kan het contact met zichzelf en de omgeving ernstig geblokkeerd raken.

De gevolgen kunnen zijn:

  • de cliënt sluit zichzelf af

  • er ontstaan problemen op het praktische, psychische of emotionele vlak

  • er ontstaat slechts een ogenschijnlijke communicatie die tot onbegrip kan leiden

  • problemen blijven onverwerkt

De methode non-verbale werkvormen is ontwikkeld door Ineke Galama als antwoord op cliëntgerichte hulpvraagstukken vanuit haar functie als psycho-sociaal hulpverlener.

bottom of page