voor wie?

De training non-verbale werkvormen is bedoeld voor iedereen die te maken kan hebben met mensen met een communicatieve beperking: hulpverleners, jobcoaches, groepswerkers, leerkrachten, ouders, maar ook managers. De methode, die met name ontwikkeld is ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking, biedt ook op andere (werk)terreinen een eye-opener.

De therapie non-verbale werkvormen richt zich op de doelgroep zelf: mensen met een communicatieve en/of verstandelijke beperking.

Naast training en therapie geeft Ineke Galama ook supervisie/intervisie,teamtraining en workshops.