werkvormen‎ > ‎

sexueel misbruik

Non-verbale werkvormen en sexueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking.


SEXUEEL MISBRUIK
De hulpvraag bij sexueel misbruik kan heel divers zijn, variërend van depressieve klachten, een negatief lichaamsbeeld, dissociatie en agressie tot moeilijkheden met begrenzingen.
De methode Non-verbale werkvormen richt zich a priori op herstel van het gewone leven. Het gewicht ligt daarbij niet direct op de verwerking, maar op het geven van een plek van de blokkades. Door met de cliënt te werken vanuit het denken-voelen-doen principe leert deze meer inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg en vat te krijgen op het eigen leven. Vanuit kwetsbaarheid leert de cliënt het zelfbeeld te versterken en grip te krijgen op het eigen gedrag en dat van anderen. De cliënt staat daarin niet alleen: het eigen netwerk en de omgeving worden in de methode betrokken.

Hierdoor ontstaat:
- meer inzicht in het eigen systeem
- onderkenning van de positieve elementen uit het eigen netwerk.Om herinprenting van de oude situatie te vermijden en herinnering aan de vooruitgang en positieve elementen te bevorderen, wordt gebruik gemaakt van lichaamswerk en een eigen werkboek. Omdat het geheugen bij de client onderontwikkeld is, dient het werkboek als naslagwerk en vorm van troost.