werkvormen‎ > ‎

emancipatorisch werken

De kracht van non-verbale werkvormen vanuit het principe denken-voelen-doen ligt in het ontrafelen van de communicatie tussen de verstandelijk beperkte mens en zijn omgeving. De persoon zelf leert daarin een actieve rol te hebben; zelf keuzes te hebben en te durven maken. De methode kan een goede ondersteuning bieden bij emancipatorisch werk omdat zij transparantie aanbrengt in het gedrag van de cliënt. Deze geeft verbaal immers een reactie die eerder tot doel heeft de ander tevreden te stellen, dan de eigen wensen weer te geven.
Non-verbale werkvormen helpt deze valkuil in emancipatorisch werk te ondervangen