werkvormen

TRAININGEN, WORKSHOPS, COACHING EN THERAPIE
 
TeamTrainingen
De toepassing van non-verbale werkvormen staat  centraal. Hierbij is altijd de communicatie de rode draad. De doelstelling kan verschillend zijn al  naar gelang de vragen die het team wil uitwerken.
Wel gaat het om denken-voelen en doen  en hoe we betekenis geven aan de communicatie.
Actief samenwerken om meer inzicht te krijgen in processen die ons motiveren  en soms niet.
 
 
Therapie
Non-verbale werkvormen als therapie helpt mensen met een verstandelijke handicap zichzelf te zien en te ervaren. De therapie is gericht op losmaking en verwerking van bestaande problemen. De cliënt leert grip te krijgen op zijn eigen leven waardoor keuzes weer mogelijk zijn. De therapie kan als opstap fungeren naar meer gespecialiseerde behandelingen.Specifieke probleemgebieden waarbij de methode ingezet wordt:
sexueel misbruik, emancipatorisch werk, assertiviteit en rouwverwerking.


Workshops / training
Non-verbale werkvormen geven een aanzet om anders te leren kijken naar de complexiteit van communicatie in het begrijpen , begrepen worden en betekenisgeving.  Ze worden in groepsverband gegeven. Voorafgegaan door een lezing wordt in een actieve sessie de theorie in praktijk gebracht door creatieve werkvormen en lichaamswerk vanuit de driehoek denken-voelen-doen. Ook wordt gewerkt met video-beelden en eigen casuïstiek.Hulpverleners leren mensen met een verstandelijke beperking beter begrijpen om zodoende gerichter op de vraag te kunnen inspelen. Een praktische aanvulling op bestaande trainingen waarbij de eigen vragen uitgangspunt kunnen zijn.


Coaching

In de vorm van persoonlijke begeleiding kan inzicht worden verkregen in het eigen functioneren en dat van de cliënt. Concrete (werk)ervaringen vormen het uitgangspunt voor coaching.

Groepswerk
Hoe vergader je in een groep mensen met een verstandelijke beperking? Hoe bereik je hun zijn? Hoe leer je ze keuzes te maken? De methode Non-verbale werkvormen biedt een goede ondersteuning bij groepswerk; zowel voor de hulpverlener als de verstandelijk gehandicapte. Met behulp van coaching wordt niet alleen geluisterd naar de vragen maar vooral naar de achterliggende betekenisgeving van de vragen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met Ineke Galama: 030-2545399 of via e-mail.