denken-voelen-doen

Het onderkennen van de relatie tussen de elementen 'denken, voelen, doen' is een belangrijk gegeven binnen de non-verbale werkvormen. Door het ontleden van de communicatie-uitingen in deze drie elementen ontstaat voor de hulpverlener en de cliënt een middel om dingen echt te bespreken.  
 
Bij mensen met een communicatieve beperking is de verbinding tussen denken, voelen en doen geen rechte lijn. Ook door fysieke omstandigheden zoals vermoeidheid of het wegstoppen van emoties kan het denken-voelen-doen patroon uit evenwicht zijn. Om de ander te begrjipen is besef nodig van het communicatieniveau waarop hij/zij zich bevindt. Het tekenen van deze niveaus is een hulpmiddel daartoe.
De zwarte pijlen in dit schema geven een goed contact weer. De gekleurde pijlen geven een verstoord contact aan. De een wil doen terwijl de ander nog aan het denken is.
Comments