de methode

De algehele doelstelling van de training is inzicht te verschaffen in non-verbale communicatie waardoor boodschappen worden herkend en erkend, en hanteerbaar worden.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • leren kennen van de eigen non-verbale communicatieuitingen en die van anderen
 • leren de beelddenker in jezelf en anderen te (h)erkennen en daarmee te werken
 • bewust hanteren van de eigen non-verbale communicatie in het contact met anderen
 • non-verbale communicatie op een positieve manier gebruiken in moeilijke of bedreigende situaties.
 • lichaamstaal beter begrijpen, vertalen en integreren in werksituaties
 • leren van non-verbale werkvormen (systeemverkenning, lichaamswerk, tekenen).
 • Trainingen worden op maat samengesteld en aangepast aan de vraag
  Ook voor teams  met als rode draad de  communicatie   en gedrag.
  De methode geeft uiteindelijk zowel inzicht in non-verbale communicatie van anderen als jezelf.