Home

Non-verbale werkvormen vanuit het principe "denken-voelen-doen" is een methode om zonder (veel) woorden de hulpvraag te herkennen en erkennen en het probleem vervolgens samen met de cliënt hanteerbaar of verwerkbaar te maken. Daarna kan samen gewerkt worden aan een gedragsverandering. Emoties worden daarbij niet geschuwd en humor en ernst gaan hand in hand.

Bij mensen met een communicatieve of verstandelijke beperking voldoet taal
meestal niet als middel om de ander te begrijpen of zichzelf verstaanbaar te
maken. Doordat het vaak beelddenkers zijn, kan het contact met
zichzelf en de omgeving ernstig geblokkeerd raken.

De gevolgen kunnen zijn:

- de cliënt sluit zichzelf af
- er ontstaan problemen op het praktische, psychische of emotionele vlak
- er ontstaat slechts een ogenschijnlijke communicatie die tot onbegrip kan leiden
- problemen blijven onverwerkt